Basisarts / Medisch eindverantwoordelijke – Project Corona

 • Locatie: Rotterdam
 • Uren per week: 24 - 36
 • Duur: 22-02-2021 tot 30-09-2021
 • Optie tot verlenging: Ja, 4 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door een corona-crisis die de wereld in zijn greep houdt. In Nederland is besloten om in een (gedeeltelijke) lockdown te gaan. Maatregelen als anderhalve meter afstand, het dragen van mondkapjes in openbare ruimten, sluiting horeca, verbod op evenementen en zo veel mogelijk thuiswerken, vormen het leven van het land en haar inwoners.

Voor de regio Rotterdam-Rijnmond wordt de bestrijding van Covid-19 vormgegeven en uitgevoerd door het tijdelijke Programma Corona van de GGD en GHOR, onderdeel van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is in zeer korte tijd een grote organisatie geworden waarin teststraten, bron- en contactonderzoek, uitbraakbestrijding, beleid en regie samen komen. De beschikbaarheid van een vaccin is een doorbraak in de bestrijding van Covid-19. De GGD Rotterdam-Rijnmond zal binnen de regio een aantal priklocaties inrichten waar in 2021 gestart zal worden met de massa vaccinatiecampagne. Om deze reden worden er medisch eindverantwoordelijke/EHBO-artsen geworven die de uitvoering van het vaccinatieprogramma op locatie in goede banen kunnen leiden.

Als medisch eindverantwoordelijke/EHBO-arts heb je het algemeen toezicht over het medische proces van de Covid-19 vaccinatiecampagne voor de regio Rotterdam-Rijnmond op één van de toegewezen priklocaties.

 Takenpakket:

 • De medisch eindverantwoordelijk arts heeft het algemeen overzicht over de medische kant van het vaccinatieproces. Je zit op de medische post (op veel locaties naast de medisch administratieve post);
 • Je draagt de medische verantwoordelijkheid voor het soepele verloop van de vaccinatiedagen;
 • Je draagt zorg voor de welgesteldheid van de te vaccineren personen op locatie;
 • Je treedt op als aanspreekpunt voor medische vragen van alle medewerkers op locatie;
 • Draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor personeel op medisch gebied;
 • Specifieke briefing aan vaccinatiemedewerkers EHBO-ers, prikkers en de medewerkers op de medische post;
 • Zorg dragen dat iedereen op de juiste wijze vaccineert. Dit betekent concreet: met de prikkers en opzuigers meekijken;
 • Adviseren en handelen bij prikaccidenten;
 • Medisch logboek bijhouden: problemen/afwijkingen noteren en voor welke oplossing er gekozen is;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het beoordelen van de contra-indicaties voor het geven van de vaccinaties of laat deze beoordelen;
 • Indicatiestelling op basis van complexe casuïstiek;
 • Beantwoorden van vragen op het gebied van infectieziekten;
 • De uitvoering van de vaccinatiecampagne op locatie medisch goed gecoördineerd verloopt;
 • Je onderhoudt contact met de locatiemanager en de coördinator vaccinatieproces;
 • Medische eindverantwoordelijkheid bij collaps, onwel wording, anafylactische reacties ook niet bij of gaat iemand anders dit doen?
 • Is medische eindverantwoordelijke bij inzet AED, indien geïndiceerd.

Jouw profiel
In deze rol zal er regelmatig sprake zijn van hectische situaties.  De functie vraagt daarom om stressbestendigheid en sterke communicatieve vaardigheden. We gaan ervanuit dat je weet hoe te handelen bij collaps en anafylactisch shock; je bent in staat bij calamiteiten probleemoplossend en adequaat te handelen. Je handelt daadkrachtig en neemt zelf initiatieven.

De afdeling
Tijdelijk Programma Corona GGD & GHOR Rotterdam-Rijnmond voert de (extra) taken uit op het gebied van bestrijding van de Covid-19 pandemie. De directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt het programma aan, dat organisatorisch ingebed is in de gemeente Rotterdam.
Binnen deelproject DOZA werken artsen, verpleegkundigen, projectleiders en adviseurs met de focus op kwetsbare doelgroepen aan uitbraakbestrijding en zorgcontinuïteit. Dit wordt uitgevoerd voor de 15 gemeenten in het en met diverse partners binnen de witte kolom (aanbieders van acute- en niet-acute zorg) en in de bredere context van de veiligheidsregio.

Onze organisatie
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

Reageren

Reageren kan tot: 31 maart, 2021

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding tot basisarts (BIG-geregistreerd)
 • Minimaal 6 maanden werkervaring (na afstuderen)
 • Minimaal 3 dagen (24 uur) per week beschikbaar zijn, waarvan één in het weekend. Ook bereid zijn in de avonden te werken
Reageren

Functie wensen

 • Ervaring met grootschalige vaccinatiecampagne
 • Kennis van en ervaring in de infectieziektebestrijding
 • Meer dan 2 jaar ervaring als arts, opgedaan in de afgelopen 6 jaar