IC Verpleegkundige

 • Locatie: Apeldoorn en Zutphen
 • Uren per week: 24
 • Duur: 10-05-2021 tot 30-09-2021
 • Optie tot verlenging: Ja

Opdrachtomschrijving

De vakgroep IC in Gelre is ambitieus en werkt met enthousiasme, gedrevenheid en gedegen vakkennis continu aan verbetering van de medisch inhoudelijke en organisatorische aspecten van IC-zorg. Daarom staat de vakgroep bekend als een innovatieve groep die samen met de verpleegkundigen uitstekende IC-zorg levert, nieuwe ontwikkelingen initieert en implementeert, en veel onderzoek doet in samenwerking met onderzoeksgroepen nationaal en internationaal. Kernbegrippen van de afdeling zijn hoge kwaliteit van zorg, infectiepreventie middels selectieve darmdecontaminatie en intensieve samenwerking met de IC-verpleegkundigen. Er wordt in een open en dynamische sfeer gestreefd naar een optimale behandeling. De IC van Gelre Ziekenhuizen is gesitueerd op twee locaties: Apeldoorn en Zutphen. Als Intensive Care verpleegkundige werk je afwisselend op beide locaties. Onze IC in Apeldoorn groeit de komende jaren naar 14 bedden. Alle bedden hebben de mogelijkheid om te kunnen beademen. Ook in Zutphen werk je op een modern ingerichte IC. Deze IC groeit uit naar vier tot zes bedden, alle beademingsbedden. Binnen ons jonge en ambitieuze team heerst een uitstekende sfeer en werken we op professionele wijze nauw samen aan de complexe zorg voor onze IC-patiënten. Het team van intensivisten werkt ook op beide locaties. Hierbij streven we naar een hoge kwaliteit van zorg en daarbij is onze afdeling voortdurend in ontwikkeling. We streven ernaar om ‘leiderschap’ bij iedereen in de organisatie te ontwikkelen. Dit biedt ook kansen voor jouw ontwikkeling!

Kernactiviteiten binnen de hoofdgebieden

 • Directe verpleegkundige zorg Het vaststellen van de specifieke zorgbehoefte van de patiënt. Verrichten van verpleegtechnische handelingen binnen de kliniek en het zonodig bijsturen van het ingezet zorgbeleid, instrueren en adviseren van de verpleegkundigen ten aanzien van de te verlenen specialistische zorg. Zorgt voor vastlegging en overdracht van patiëntengegevens. Patiënt/ familie informeren, instrueren, (psycho sociaal) begeleiden en adviseren. Controleert het gebruik en de kwaliteit/functioneren van de toegepaste materialen en medische hulpmiddelen. Verrichten van verpleegtechnische handelingen binnen de kliniek t.b.v zowel de individuele patiënt  als voor ter ondersteuning van collega zorgverleners;
 • Deskundigheidsbevordering Levert bijdrage aan overdracht van kennis en instructie van vaardigheden aan verpleegkundigen en andere zorgverleners, zowel individueel als aan groepen in de vorm van bijscholing / klinische lessen. De specialistisch  verpleegkundige begeleidt regelmatig collega’s en leerlingen / stagiaires van diverse opleidingen;
 • Gebruik en zorg voor apparatuur en materialen: Is verantwoordelijk voor een juist gebruik en controle van bewakingsapparatuur en apparatuur die functies van patiënten ondersteunen en/of overnemen. Draagt zorg voor het aanvullen na gebruik   van hulpmiddelen, het schoonmaken, controleren en opbouwen van gebruikte apparatuur. Is mede verantwoordelijk voor het tijdig bestellen van apotheekvoorraden. Zorgt voor tijdige bestelling van afdelingsspecifieke koopgoederen via de afdeling inkoop. Draagt zorg voor het optimaal aanwenden van de middelen ter waarborging van de patiëntenzorg binnen de kaders van het afdelingsbudget;
 • Leveren van een bijdrage aan kwaliteit, beleid en afdelingsorganisatie: Neemt deel aan team‐ en werkbesprekingen op de afdeling. Neemt deel aan eventuele intervisiebijeenkomsten en begeleidingsgesprekken binnen de afdeling. Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van protocollen en afdelingsvraagstukken door zonodig te participeren in afdelingscommissies en werkgroepen. Kan eventueel een bijdrage leveren aan het verzorgen van klinische lessen voor de eigen afdeling en daarbuiten;
 • Begeleiden van leerlingen en stagiaires:  Kan worden belast met het inwerken resp. de begeleiding van nieuwe collega’s, leerlingen en stagiaires.

Competenties

 • Zelfstandigheid;
 • Sociale vaardigheden;
 • Uitdrukkingsvaardigheid;
 • Oplettendheid.

Reageren

Reageren kan tot: 19 mei, 2021

Functie eisen

 • Afgeronde IC opleiding
 • Het afgelopen jaar op de IC gewerkt
 • Bereid om zowel op locatie Apeldoorn als Zutphen te werken
Reageren

Functie wensen