Testcoördinator

 • Locatie: Thuis, Amsterdam
 • Uren per week: 24
 • Duur: 10-06-2021 tot
 • Optie tot verlenging: Ja

Opdrachtomschrijving

Vanaf 2010 is de WABO in werking getreden. WABO-dossiers bevinden zich in verschillende systemen bij de stadsdelen en zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van een stadsdeel. De dossiers zijn deels digitaal en deels op papier gevormd. Deze dossiers voldoen niet aan de eisen die de Archiefwet stelt. De hoofddoelstelling van het project is om te voldoen aan wet- en regelgeving (Archiefwet).

De volgende subdoelstellingen worden eveneens onderkend:

 • Bijdragen aan de overheidsdoelstelling dat in 2017 alle transacties tussen overheid en burger digitaal moeten verlopen;
 • Bijdragen aan de voorbereiding op de uiteindelijke implementatie van de Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving), door digitalisering en centralisatie van opslag van de bouwdossiers;
 • Bijdragen aan het op één plaats kunnen ontsluiten van álle bouwdossiers.

Werkzaamheden
Werkzaamheden testcoördinator (per Stadsdeel en finaal voor de DMB):

 • Organiseren van workshops (Xillio, FB, SAA, ICT, Gebruikers) tbv: – Bronanalyse (oude VTH apps K2, Documentum, Squit, Decos, March, G- schijven) – Mapping – Toets resultaten scriptruns obv transformatiereport;
 • Zorgdragen voor inrichting Control Frame Work (stelsel van controletellingen binnen de migratieketen);
 • Inrichten, organiseren en begeleiden tests (technisch en functioneel), waaronder proefmigraties (obv CFW en steekproeven);
 • Zorgdragen voor draaiboek en op basis daarvan coördineren productiegang (mijlpaal is overbrenging per Stadsdeel).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De zeven stadsdelen hebben ieder een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. Ze zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis, de ‘ogen en oren’ van het gemeentebestuur in uw stadsdeel.

Reageren

Reageren kan tot: 26 mei, 2021

Functie eisen

 • Minimaal over hbo werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar recente ervaring opgedaan in een soortgelijke functie
 • Minimaal 3 jaar ervaring met projecten in G4
 • Ruime kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met relevante testmethodieken en -tooling
Reageren

Functie wensen

 • Minimaal 1 jaar ervaring met datamigratietrajecten en -tooling (Xillio).= (datamigratiespecialisten)
 • Minimaal 1 jaar ervaring met digitale archivering (naar eDepoT)
 • Ruime kennis van datamigratie-aanpak en -tooling